BOLANDY

ENTERTAINMENT

Bolandy  vraagt uw aandacht voor een tweetal belangrijke voorwaarden.

  • Een goede en begaanbare toegangsmogelijkheid om onze apparatuur in- en uit te kunnen laden op een redelijke afstand van het podium.
  • Op de plek waar Bolandy optreedt dient een ge-aarde 220V aansluiting aanwezig te zijn.